Egységünk bemutatása

Napsugár Napköziotthon Székelyudvarhely
Tagóvoda: Csicsergõ Napközi Székelyudvarhely

Székhely: Székelyudvarhely 535600
                 Tamási Áron út 13 szám

Alegység:  Wesselényi Miklós út 15 szám
Tevékenység típusa: Óvodai nevelés és oktatás
Használt nyelv: magyar
Népessége: 136 óvodás
Csoportok száma: 5
Gyerekek lakhelye: város

     A székelyudvarhelyi Csicsergő napközi a 2012-2013-as tanévtől a Napsugár Napköziotthon tagóvodájaként működõ oktatási intézmény,  mely magába foglalja a 2-6 éves gyerekek oktatását, nevelését.
     Az Oktatási és Kutatási Minisztérium által 2009-ben jóváhagyott tanterv alapján működik.Ezen kívül  használjuk a Csak tiszta forrásból -Nagy Jenőné-, 2002 , Zöld óvoda program ránk jellemző részeit.
     A 2003-tól két épületben, egy egységként (Wesselényi Miklós úti 2-es számú napközi, valamint a Tamási Áron úti 10-es számú napközi) közös célokkal kezdtünk.
     A 2012-2013-as tanévben a 6 éves gyerekek iskola elõkészítõ osztályának az iskolában való beindítása eredményeképpen, városunk óvodáiban a gyereklétszám lecsökkent. Az 1/ 2011-ben megjelent Tanügyi törvény értelmében önálló intézményként működhet a 150 gyereklétszám felett levõ   intézmény. Ez eredményezte a két városi napközi egyesítését melynek értelmében a Csicsergõ napközi, mely eddig is  két épületben működött,  lett  a Napsugár napközi tagóvodája. Összesen 136 gyerekkel, négy illetve három csoporttal indultunk -kicsi, közép, nagy, 2 vegyes* 6-4 óvónõvel, 2 tagóvoda vezetõvel.
Óvónőink (számszerint 10) mind szakképzettek: 1 óvónő véglegesítő vizsgával , 9 pedig I-es fokozattal és egyetemi végzettséggel rendelkezik.
     Összesen 5+3  kisegítõ személyzet segíti munkánkat, akik részt vettek dadaképző tanfolyamon, becsületesen és lelkiismeretesen végzik a rájuk bízott feladatokat.
A könyvelõ és a gazdasági adminisztrátor mindkét óvodával kapcsolatban van. Közös az egészségügyi asszisztensünk is.

Korszerűen felszerelt konyhákban mi magunk, azaz a szakácsnõink készítik el az ízletes reggelit, ebédet és uzsonnát gyerekeinknek.